-ניר

-חומר גלם המלווה אותנו משחר ההיסטוריה

-העולם השכיל על נייר

-עסקים נוסדו על נייר

-חדשות מופצות על נייר

-אהבה מוצהרת על נייר

-גם בעולם הדיגיטלי שמור כבוד לערכו

-יש לנו המחוייבות והאחריות לשימור מעמדו וערכו של החומר שהוא גם רוח

-זו הסיבה שאנחנו אוהבים ומתרגשים מנייר

-נייר חדרה - דברים גדולים מתחילים בנייר